Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-09-18

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 29 augusti 2018

Protokollet tillkännagavs 18 september 2018

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Anslaget publicerades

2018-09-18

Anslaget tas ner

2018-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser