Sök

2021-10-06

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 30 september 2021

Protokollet tillkännagavs 6 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

30 september 2021

Anslaget publicerades

6 oktober 2021

Anslaget tas ner

4 november 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser