Sök

2022-12-23

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 december 2022

Protokollet tillkännagavs den 23 december 2022

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-21

Anslaget publicerades

2022-12-23

Anslaget tas ner

2023-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Norrgatan 25, Kultur- och fritidsförvaltningen

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser