Sök

2023-01-17

Länsstyrelsens beslut 16 januari 2023 gällande anmälan om lokala ordningsföreskrifter enligt 3 kap. 13 § ordningslagen

Beslutet tillkännagavs 17 januari 2023

Tillkännagivande

Organ

Länsstyrelsen Hallands län

Sammanträdesdatum

16 januari 2023

Anslaget publicerades

17 januari 2023

Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Länsstyrelsen Hallands län

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser