Sök

2022-09-19

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts sammanträde
12 september 2022

Protokollet tillkännagavs 19 september 2022

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

12 september 2022

Anslaget publicerades

19 september 2022

Anslaget tas ner

10 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser