Sök

2023-03-17

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts sammanträde 13 mars 2023

Protokollet tillkännagavs 17 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsokyddsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

13 mars 2023

Anslaget publicerades

17 mars 2023

Anslaget tas ner

7 april 2023

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottningatan 17, Varberg


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser