varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-04-30

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts sammanträde 26 april 2021

Protokollet tillkännagavs 30 april

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

26 april 2021

Anslaget publicerades

30 april 2021

Anslaget tas ner

21 maj 2021

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
Drottningsgatan 17, Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser