Sök

2018-11-29

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts sammanträde 26 november 2018

Protokollet tillkännagavs 29 november 2018

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Anslaget publicerades

2018-11-29

Anslaget tas ner

2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Drottninggatan 17, Varberg

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser