Sök

2022-06-22

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 13 juni 2022

Protokollet tillkännagavs 22 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

13 juni 2022

Anslaget publicerades

22 juni 2022

Anslaget tas ner

13 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser