Sök

2020-09-10

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 7 spetember 2020

Protokollet tillkännagavs 10 semtember 2020

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och häloskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Anslaget publicerades

2020-09-10

Anslaget tas ner

2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser