varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-04-22

Nämndsorganisationskommitténs sammanträde
13 april 2021

Protokollet tillkännagavs 22 april 2021

Tillkännagivande

Organ

Nämndsorganisationskommittén

Sammanträdesdatum

13 april 2021

Anslaget publicerades

22 april 2021

Anslaget tas ner

17 maj 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser