Sök

2018-11-27

Överförmyndarnämnden

Protokollet tillkännagavs 27 november 2018

Tillkännagivande

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-19

Anslaget publicerades

2018-11-27

Anslaget tas ner

2018-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen, Norrgatan 16, Varberg

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser