varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-25

Överförmyndarnämndens sammanträde 16 mars 2020

Protokollet tillkännagavs 25 mars 2020

Tillkännagivande

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

16 mars 2020

Anslaget publicerades

25 mars 2020

Anslaget tas ner

15 april 2020

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden
Östra Vallgatan 12, Varberg

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser