varningsikon

2020-04-03

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-02-05

Överförmyndarnämndens sammanträde 20 januari 2020

Protokollet tillkännagavs 5 februari 2019

Tillkännagivande

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Anslaget publicerades

2020-02-05

Anslaget tas ner

2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen, Östra Vallgatan 12, Varberg

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser