Sök

2019-01-30

Överförmyndarnämndens sammanträde 21 januari 2019

Protokollet tillkännagavs 30 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-21

Anslaget publicerades

2019-01-30

Anslaget tas ner

2019-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen, Norrgatan 16, Varberg

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser