varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-06-25

Patientnämnden Halland protokoll

Protokollet tillkännagavs 24 juni 2020

Tillkännagivande

Organ

Patientnämnden Halland

Sammanträdesdatum

24 juni 2020

Anslaget publicerades

24 juni 2020

Anslaget tas ner

16 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Halmstad

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser