Sök

2022-06-23

Patientnämnden Hallands sammanträde 15 juni 2022

Protokollet tillkännagavs 20 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Patientnämnden Halland

Sammanträdesdatum

15 juni 2022

Anslaget publicerades

20 juni 2022

Anslaget tas ner

12 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Södra Vägen 9, Halmstad

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser