Sök

2022-01-14

Patientnämnden Hallands sammanträde 9 december 2021

Ingress

Tillkännagivande

Organ

Patientnämnden Halland

Sammanträdesdatum

9 december 2021

Anslaget publicerades

14 januari 2022

Anslaget tas ner

7 februari 2022

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Södra Vägen 9, Halmstad

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser