Sök

2021-11-19

Patientnämnden i Hallands sammanträde 3 november 2021

Protokollet tillkännagavs 17 november 2021

Tillkännagivande

Organ

Patientnämnden i Halland

Sammanträdesdatum

3 november 2021

Anslaget publicerades

17 november 2021

Anslaget tas ner

9 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Södra Vägen 9, Halmstad

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser