Sök

2021-10-04

Patientnämnden i Hallands sammanträde 8 september 2021

Protokollet tillkännagavs 4 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Patientnämnden i Halland

Sammanträdesdatum

8 september 2021

Anslaget publicerades

4 oktober 2021

Anslaget tas ner

26 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Södra Vägen 9, Halmstad

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser