Sök

2019-11-20

Region Halland, Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel sammanträde 1 november 2019

Protokollet tillkännagavs 19 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Sammanträdesdatum

1 november 2019

Anslaget publicerades

19 november 2019

Anslaget tas ner

11 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret Halmstad

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser