varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-11-11

Samordningsförbundet i Hallands sammanträde 16 oktober 2020

Protokollet tillkännagavs den 11 november 2020

Tillkännagivande

Organ

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum

16 oktober 2020

Anslaget publicerades

11 november 2020

Anslaget tas ner

2 december 2020

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Halmstads kommun

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser