Sök

2020-02-11

Samordningsförbundet i Hallands sammanträde 24 januari 2020

Protokollet tillkännagavs 11 februari 2020

Tillkännagivande

Organ

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Anslaget publicerades

2020-02-11

Anslaget tas ner

2020-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser