varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-06-22

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträde 11 juni 2020

Protokollet tillkännagavs 22 juni 2020

Tillkännagivande

Organ

Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Anslaget publicerades

2020-06-22

Anslaget tas ner

2020-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser