varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-19

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträde 12 mars 2020

Protokollet tillkännagavs 19 mars 2020

Tillkännagivande

Organ

Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Anslaget publicerades

2020-03-19

Anslaget tas ner

2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser