Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-04-23

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträde 15 april 2021

Protokollet tillkännagavs 23 april 2021

Tillkännagivande

Organ

Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Anslaget publicerades

2021-04-23

Anslaget tas ner

2021-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser