Sök

2021-11-18

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträde 8 november 2021

Protokollet tillkännagavs 18 november 2021

Tillkännagivande

Organ

Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-08

Anslaget publicerades

2021-11-18

Anslaget tas ner

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser