Sök

2022-09-12

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträde 8 september 2022

Protokollet tillkännagavs 12 september 2022

Tillkännagivande

Organ

Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

8 september 2022

Anslaget publicerades

12 september 2022

Anslaget tas ner

4 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser