Sök

2019-11-04

Servicenämndens sammanträde 24 oktober 2019

Protokollet tillkännagavs 4 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Anslaget publicerades

2019-11-04

Anslaget tas ner

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Träslövsvägen 62, Bolmen

Länk till protokollPDF (pdf, 141 kB)

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser