Sök

2020-09-03

Servicenämndens sammanträde 27 augusti 2020

Protokollet tillkännagavs 3 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Anslaget publicerades

2020-09-03

Anslaget tas ner

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser