Sök

2022-06-22

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 13 juni 2022

Protokollet tillkännagavs 22 juni 2022.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

13 juni 2022

Anslaget publicerades

22 juni 2022

Anslaget tas ner

15 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser