varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-05-13

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 4 maj 2020

Protokollet tillkännagavs 13 maj 2020

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

4 maj 2020

Anslaget publicerades

13 maj 2020

Anslaget tas ner

4 juni 2020

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser