varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-02-19

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 8 februari 2021

 Protokollet tillkännagavs 19 februari 2021

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

8 februari 2021

Anslaget publicerades

19 februari 2021

Anslaget tas ner

13 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser