Sök

2018-11-30

Socialnämndens sammanträde 22 november 2018

Protokollet tillkännagavs 30 november 2018

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

22 november 2018

Anslaget publicerades

30 november 2018

Anslaget tas ner

22 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser