Sök

2020-01-31

Socialnämndens sammanträde 23 januari 2020

Protokollet tillkännagavs 31 januari 2020

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 januari 2020

Anslaget publicerades

30 januari 2020

Anslaget tas ner

22 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser