Sök

2021-10-01

Socialnämndens sammanträde 23 september 2021

Protokollet tillkännagavs 1 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 september 2021

Anslaget publicerades

1 oktober 2021

Anslaget tas ner

23 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser