Sök

2020-09-02

Socialnämndens sammanträde 27 augusti 2020Rubrik

Protokollet tillkännagavs 2 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

 27 augusti 2020

Anslaget publicerades

2 september 2020

Anslaget tas ner

24 september 2020

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser