Sök

2019-07-12

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 11 juli 2019

Protokollet tillkännagavs 12 juli 2019.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

11 juli 2019

Anslaget publicerades

12 juli 2019

Anslaget tas ner

3 augusti 2019

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser