Sök

2023-01-13

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 12 januari 2023

Protokollet tillkännagavs 13 januari 2023

Tillkännagivande

Organ

 Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

12 januari 2023

Anslaget publicerades

13 januari 2023

Anslaget tas ner

4 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser