Sök

2022-09-16

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 15 september 2022

Protokollet tillkännagavs 16 september

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

15 september 2022

Anslaget publicerades

16 september 2022

Anslaget tas ner

8 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser