Sök

2022-07-22

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 21 juli 2022

Protokollet tillkännagavs 22 juli 2022.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

21 juli 2022

Anslaget publicerades

22 juli 2022

Anslaget tas ner

13 augusti 2022

Förvaringsplats för protokollet

 Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser