Sök

2022-12-23

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 22 december 2022

Protokollet tillkännagavs 23 december 2022

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

22 december 2022

Anslaget publicerades

23 december 2022

Anslaget tas ner

14 januari 2023

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser