Sök

2022-06-23

Socialnämndens sociala utskottssammanträde 22 juni 2022


Protokollet tillkännagavs 23 juni 2022.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

22 juni 2022

Anslaget publicerades

 23 juni 2022

Anslaget tas ner

16 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

 Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 28 B

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser