Sök

2021-11-26

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 25 november 2021

Protokollet tillkännagavs 26 november 2021

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

25 november 2021

Anslaget publicerades

26 november 2021

Anslaget tas ner

18 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser