varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-05-27

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 27 maj 2021

Protokollet tillkännagavs 28 maj 2021.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

27 maj 2021

Anslaget publicerades

28 maj 2021

Anslaget tas ner

19 juni 2021

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 28 B

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser