Sök

2019-01-29

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 28 januari 2019

Protokollet tillkännagavs 29 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

 

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

28 januari 2019

Anslaget publicerades

29 januari 2019

Anslaget tas ner

20 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser