Sök

2023-03-03

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 2 mars 2023

Protokollet tillkännagavs 3 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2 mars 2023

Anslaget publicerades

3 mars 2023

Anslaget tas ner

25 mars 2023

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser