Sök

2021-10-01

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 30 september 2021

Protokollet tillkännagavs 1 oktober 2021.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

30 september 2021

Anslaget publicerades

1 oktober 2021

Anslaget tas ner

23 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser