Sök

2020-09-04

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 3 september 2020

Protokollet tillkännagavs 4 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

3 september 2020

Anslaget publicerades

4 september 2020

Anslaget tas ner

27 september 2020

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 28 B

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser