Sök

2022-01-07

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 5 januari 2022

Protokollet tillkännagavs 7 januari 2022

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

5 januari 2022

Anslaget publicerades

7 januari 2022

Anslaget tas ner

30 januari 2022

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 28 B

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser